Zaječí kost

Kosti jsou od nepaměti velmi spirituální předměty spojené se šamanskými obřady. Dodávají sílu majiteli a připomínají nám zároveň i vlastní křehkost. 

Takzvaně vzít do "zaječích" však nepředstavuje zbabělý úprk ale ochranitelský pud sebezáchovy. Je to symbol ochrany spojený s péčí o naše nejbližší a zachování rodu. Stejně tak jako náhled do časů budoucích a zbavuje nás pout bezhlavě se vrhat do nepromyšlených a unáhlených křižovatek života.

Tato kůstka může být používána mimo přívěsek i jako obřadní lžička pro vonné esence a pryskyřice které vkládáme do kadidelnic či vykuřovacích misek.

90,00 Kč