Ocenění

Tvořím s přírodou

Jednoduchost a rafinovanost střihů, společně s přírodními materiály utváří mou vizi dokonalého udržitelného oděvu. Který je nejen šetrný k naší přírodě, ovzduší a vodě ale samozřejmě šetrný k naší pokožce. Etický kodex mě vede dělat svou práci pečlivě, čistě, pomalu a s radostí, jenž oděvům z přírodních materiálů prospívá. V konečné fázi potřebná péče potěší samozřejmě i nositele, neboť mu oděv dodá potřebné sebevědomí a lehkost stát se sám sebou. 

Láska k přírodě a k nám samým nás spojuje.

Zmínky

Přehlídka kolekce MYM-2020

Záznam z fashion weeku v Košicích.

 https://www.youtube.com/watch?v=fZ8v2HbrrYU&t=530s


Pecha kucha night Liberec 2022

Na téma: Fenomén texti. 20 obrázků a 20 vteřin na každý. Představuji zde v rychlosti problematiku fast fashion a jak přistupuji ke slow fashion ve své tvorbě. Má maličkost v 60té minutě videa jako poslední mluvčí.
 https://m.youtube.com/watch?v=qjhR-UAQB-I</p>


Přednáška o udržitelné módě

Přednáška na barcamp platformně pro mladé studenty. Jaký je rozdíl mezi pomalou a udržitelnou módou, jak tvořím své oděvy a jaké používám materiály.

https://www.youtube.com/watch?v=cLxT_TRpmuw&t=201s&ab_channel=Pra%C5%BEsk%C3%BDBarcampPra%C5%BEsk%C3%BDBarcamp


Zpomalení s MYM-eco

Rozhovor pro platformu udržitelné módy.

https://udrzitelnamoda.cz/zpomalili-jsme-s-martinou-a-mym/

MYM-ECO SVOU TVORBOU OBNOVUJE TRADICI ŠITÍ Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ

Povídání o udržitelné módě v rámci magazínu 1012+

“Udržitelnost a pomalá móda jsou pojmy, které určují tvorbu Martiny Benešové, mladé návrhářky zasazující se o obnovu tradic výroby ze lnu a přírodních materiálů na Českolipsku potažmo v severních Čechách. Proč v udržitelnosti len vyhrává nad bavlnou, jak se k tématu pomalé módy staví velké módní řetězce a jak propagovat oblečení, které se opírá o základní myšlenku nevyrábět ve zbytečném množství? Na odpovědi jsme se návrhářky zeptali osobně.”

Martina Benešová 

Co ovlivňuje mou tvorbu a motivuje mě v tom pokračovat?

Vzhledem k tomu, že se věnuji oděvní a textilní tvorbě, je pro mě nedílnou součástí i to, jak ovlivňuje naše životní prostředí v rámci znečišťování vod chemickým barvením tkanin a neuvěřitelně velkého odpadu při vzniku oděvů. Nadměrná produkce a konzumní společnost ve mně vyvolává otázky na téma enviromentálního hospodaření se surovinami, které máme. A šetrnější volbu střihů a použitých materiálů. Ráda bych nastínila novou vizi oblékání, která vede k udržitelnosti, pohodlnosti a hlavně k tomu abychom si jednotlivých oděvních součástí více vážili.

Jaké výrazové prostředky pro svou tvorbu volím nejčastěji?

Začala jsem de-konstrukcí střihů a zpochybňování oděvu tak jak jej chápeme jako spotřební zboží. Poté jsem kritizovala sériovou nadměrnou produkci nadnárodních řetězců. Dnes se ubírám cestou, která mi z výše uvedeného vyplývá. Tvořím eticky, zodpovědně k přírodě, organicky a bez odpadu. Volím materiály jako je bambus, len, konopí, ramie, a organická bavlna.

Jakou úlohu by měla zastávat má díla či projekty pro publikum?

Vzniklé oděvy by měli nabízet a zároveň poskytnout alternativu ke konzumní společnosti. Lidé by měli být lépe informováni o problematice v textilním sektoru a měli by být zodpovědní za svůj nákup. Zpomalit, vážit si přírody, podporovat lokální výrobce a omezit nákup konvenční bavlny. I když to není tak úplně lehké, jsou tu alternativy jiných textilií, které nedevastují přírodní krajinu z důvodu nadměrného zavlažování v místech kde není voda, dále zamoření půdy a podzemních vod kvůli použitým pesticidům a následné zdravotní problémy jak farmářů, okolní zvěři ale v důsledku i budoucím nositelům těchto oděvů. Proto se publiku snažím vysvětlit ekologický dopad druhého největšího průmyslu na světě hned za potravinářským a to je právě tento textilní sektor. Poté se lidé mohou samozřejmě svobodně rozhodnout jakou cestu si zvolí, důležité je však mít na výběr a poskytnout možné dostupné řešení.