Ocenění

2. místo

V kategorii oděvní a textilní tvorba

Ocenění Českolipský regionální výrobek roku 2021

město Česká Lípa

Kolekce MYM-eco 2020 postoupila do semifinále.

Nominace na cenu za národní studentský design

Univerzita Stanislava Sutnara

Za nejlepší magisterskou práci. 

Cena děkana 

Fakulty Umění a Designu v Ústí nad Labem

Tvořím s přírodou

Jednoduchost a rafinovanost střihů, společně s přírodními materiály utváří mou vizi dokonalého udržitelného oděvu. Který je nejen šetrný k naší přírodě, ovzduší a vodě ale samozřejmě šetrný k naší pokožce. Etický kodex mě vede dělat svou práci pečlivě, čistě, pomalu a s radostí, jenž oděvům z přírodních materiálů prospívá. V konečné fázi potřebná péče potěší samozřejmě i nositele, neboť mu oděv dodá potřebné sebevědomí a lehkost stát se sám sebou. 

Láska k přírodě a k nám samým nás spojuje.

Martina Benešová 

Co ovlivňuje mou tvorbu a motivuje mě v tom pokračovat?

Vzhledem k tomu, že se věnuji oděvní a textilní tvorbě, je pro mě nedílnou součástí i to, jak ovlivňuje naše životní prostředí v rámci znečišťování vod chemickým barvením tkanin a neuvěřitelně velkého odpadu při vzniku oděvů. Nadměrná produkce a konzumní společnost ve mně vyvolává otázky na téma enviromentálního hospodaření se surovinami, které máme. A šetrnější volbu střihů a použitých materiálů. Ráda bych nastínila novou vizi oblékání, která vede k udržitelnosti, pohodlnosti a hlavně k tomu abychom si jednotlivých oděvních součástí více vážili.

Jaké výrazové prostředky pro svou tvorbu volím nejčastěji?

Začala jsem de-konstrukcí střihů a zpochybňování oděvu tak jak jej chápeme jako spotřební zboží. Poté jsem kritizovala sériovou nadměrnou produkci nadnárodních řetězců. Dnes se ubírám cestou, která mi z výše uvedeného vyplývá. Tvořím eticky, zodpovědně k přírodě, organicky a bez odpadu. Volím materiály jako je bambus, len, konopí, ramie, a organická bavlna.

Jakou úlohu by měla zastávat má díla či projekty pro publikum?

Vzniklé oděvy by měli nabízet a zároveň poskytnout alternativu ke konzumní společnosti. Lidé by měli být lépe informováni o problematice v textilním sektoru a měli by být zodpovědní za svůj nákup. Zpomalit, vážit si přírody, podporovat lokální výrobce a omezit nákup konvenční bavlny. I když to není tak úplně lehké, jsou tu alternativy jiných textilií, které nedevastují přírodní krajinu z důvodu nadměrného zavlažování v místech kde není voda, dále zamoření půdy a podzemních vod kvůli použitým pesticidům a následné zdravotní problémy jak farmářů, okolní zvěři ale v důsledku i budoucím nositelům těchto oděvů. Proto se publiku snažím vysvětlit ekologický dopad druhého největšího průmyslu na světě hned za potravinářským a to je právě tento textilní sektor. Poté se lidé mohou samozřejmě svobodně rozhodnout jakou cestu si zvolí, důležité je však mít na výběr a poskytnout možné dostupné řešení.