Strategie cykličnosti

13.01.2021

Co znamená pojem cyklická kolekce, nebo cyklický produkt? 

Cyklická kolekce znamená kruhový model produktu. To znamená že materiály jsou v souladu z recyklačním nebo kompostovým systémem a proto spadají do cirkulární, tedy kruhové ekonomiky produktu. Proč je tato strategie pro nás tak důležitá ? 

Jedná se o další nedílnou součást pomalé módy a uvažováním nad textilním sektorem v rámci ekologického soužití s naší krajinou a hospodařením se surovinami. Pokud oděv doslouží jednu sezónu mohu jej doplnit o teplejší vrstvu a nosit jej v dalším ročním období. A tak dále různě kombinovat s ostatními. Pokud však oděv pozbude svou funkci můžeme jej re designovat (přešít) nebo recyklovat na jinou oděvní či textilní součást, která nám může posloužit ještě dalších pár let a v konečné fázi produkt kompostovat. Je důležité aby při zániku produktu jako takového nevznikaly žádné vedlejší škodlivé zplodiny při rozkladu na kompostu. Proto dbáme na cykličnost produktu aby byl vyroben z přírodních materiálů. které se kompostovat dají bez problému. Popřípadě upozornit na možnost jiné recyklace.